עמוד:198

יש לנו אתגר ! מנצלים את תכונות האוויר לפתרון בעיה חברה ששמה עסקי אוויר החליטה לייצר מוצרים לחיי היומיום שפעולתם או השימוש בהם מבוססים על תכונות האוויר . מצטרפים לאתגר משימתכם היא לתכן מוצר או לשכלל מוצר קיים שהשימוש בו ו / או פעולתו מבוססים על תכונות האוויר . לשם כך עליכם לערוך חקירה על תכונות האוויר בעזרת מקורות מידע . חקירה . 1 ערכו רשימה של תכונות האוויר שהכרתם בשער זה . . 2 היעזרו במקורות מידע וחפשו תכונות נוספות שיש לאוויר . . 3 היעזרו במקורות מידע וחפשו דוגמאות של תופעות טבע שונות הקשורות באוויר . לדוגמה : סימור נוצות אצל עופות . . 4 בחר וּ תופעה אחת . א . תארו את התופעה . ב . כתב וּ את תכונות האוויר שקשורות בתופעה . ג . הביאו דוגמה לפתרון טכנולוגי קיים המבוסס על תכונה זו . . 5 סכמו : לאילו שימושים מנצלים בני האדם את תכונות האוויר ? סימור נוצות בירגזי

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר