עמוד:197

במבט חוזר . 1 העתיקו את הקטע הבא והשלימו בו את המילים החסרות . תוכלו להיעזר במחסן המילים . כתב וּ כותרת מתאימה לקטע . מחסן מילים : נוזל , ים , מחלחל , מי תּ ה וֹ ם , מים , עננים , מש קָ עים , אדים , בטבע , מתע בּ ים , נמוך , אוויר , מחזור . מים שנמצאים בסביבה במ צּ ב צבי רָ ה _______ מתאדים ל _______ . האדים עולים למרומים . שם הם מתקררים , _______ והופכים לטיפות מים בענן . מה _______ יורדים ה _______ על הים ועל היבשה . חלק מהמים שיורד על פני היבשה _______ אל תוך הקרקע ומצטרף אל _______ . חלק מהמים שיורד על היבשה זורם על פני השטח ממקום גבוה למקום _______ יותר . מים אלה מצטרפים לנחלים ולנהרות . כל הנחלים והנהרות זורמים למקומות נמוכים יותר , כמו אגם ו _______ . תהליך זה נקרא : _______ ה _______ _______ . . 2 ציירו במחברת סביבה לפי בחירתכם . א . סמנ וּ בציור את כל המקומות שיש בהם מים . ב . הוסיפו לציור גם את האוויר ואת מי התהום . ג . הוסיפו חצים המתארים כיצד מים עוברים מסביבה לסביבה במחזוריות . . 3 תאר וּ כיצד הסביבה משתנה בעקבות השינויים במזג האוויר . התייחסו למצב האדמה , לטמפרטורה של האוויר , לכמות המשקעים ( גשם , שלג , ברד ) , לפעילות של בעלי החיים , להתפתחות ולצמיחה של צמחים ועוד . . 4 בשנה שבה יורדים משקעים מועטים , כמו בשנת בצורת , יכולה להיווצר בעיה . א . איזו בעיה יכולה להיווצר ? שימו לב : לצורך הגדרת הבעיה הגדירו את המצב המצוי ואת המצב הרצוי . ב . מהי הסיבה לבעיה ? ג . באילו דרכים אפשר לפתור את הבעיה ? . 5 א . כתב וּ מדוע חשוב לחסוך במים . ב . הציעו שלוש דרכים לחיסכון במים בבית . ג . הציעו שלושה פתרונות טכנולוגיים להגדלת כמות המים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר