עמוד:179

בפרק זה למדנו ש ... השלימו את המושגים שחסרים במשפטי הסיכום הבאים : • חומרים נמצאים בסביבה בשלושה מצבי צבירה : _________ , _________ , ו _________ . • לכל החומרים יש _________ ויש _________ . • נפח מודדים בעזרת _________ ביחידות של סמ " ק ושל ליטר . • כמות מודדים בעזרת _________ ביחידות של גרם ושל קילוגרם . • כל המוצקים תופסים מקום , הם בעלי צורה קבועה ואינם זורמים . • כל הנוזלים תופסים מקום , הם זורמים ומשנים את _________ בהתאם לצורת הכלי שבו הם נמצאים . • כל _________ תופסים מקום , הם זורמים ומתפזרים בתוך הכלי שבו הם נמצאים . • כאשר מחממים ( מספקים חום ) או מקררים ( גורעים חום ) , חומרים עוברים _________ _________ אחד למ צּ ב צבי רָ ה אחר . • כאשר נוזל הופך למוצק קוראים לתהליך _________ או ה קְפּ אה . כאשר מוצק הופך לנוזל קוראים לתהליך _________ . כאשר גז הופך לנוזל קוראים לתהליך _________ . כאשר נוזל הופך לגז קוראים לתהליך _________ . • כאשר חומר עובר ממ צּ ב צבי רָ ה אחד למ צּ ב צבי רָ ה אחר , החומר __________ _________ . מיומנויות שהפעלנו ... • ע רַ כנ וּ ניסויים , רשמנו תוצאות והסקנו מסקנות . • ביצענ וּ מדידות בעזרת מכשירי מדידה . • הצגנו תהליכים בתרשימים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר