עמוד:170

מקרח למים וממים לאדים בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את תהליך המעבר של חומר ממצב צבירה מוצק לנוזל וממצב נוזל לגז ( אדים ) . • להציג מידע בתרשים . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות בסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד . 172 מקרח למים וממים לאדים מקרח למים ודאי שמתם לב לתופעות בסביבה כמו שלג ש " נעלם " מראשי ההרים עם בוא הקיץ או ברד שהפשיר . האמנם הם " נעלמו " ? השלג והברד לא נעלמו ! שלג שהיה במ צּ ב צבי רָ ה מוצק הפך למים במ צּ ב צבי רָ ה נוזל . כיצד זה קורה ? כאשר מחממים מים שנמצאים במ צּ ב צבי רָ ה מוצק ( קרח ) הם יכולים להפוך לנוזל ( מים ) . לתופעה הזאת קוראים ה ַתָּ כ ָ ה . כאשר מספקים חום , הטמפרטורה של הקרח ( טהור ) מגיעה ל – , 0 ! c ( אפס מעלות צלזי וּ ס ) . הוא ניתך והופך לנוזל . הטמפרטורה שבה מתרחש תהליך כזה נקראת נקודת ההתכה של הקרח ( מים ) . מים עוברים ממצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזל

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר