עמוד:167

חומרים משנים מצב צבי רָ ה בסביבה שלנו יש חומרים במ ַצּ ב צבי רָ ה מוצק ( למשל , ברזל וגיר ) , במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל ( למשל , מים ושמן ) ובמ ַצּ ב צבי רָ ה גז ( למשל , ח ַ מצן וחנקן ) . האם חומר שנמצא בסביבה במ ַצּ ב צבי רָ ה מוצק נשאר תמיד מוצק ? האם נוזל נשאר תמיד במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל ? האם גז נשאר תמיד במ ַצּ ב צבי רָ ה גז ? מה קורה למים כשמחממים אותם ? בעקבות המשימה - נדע ... • לגלות בעזרת ניסויים מה קורה למים במ ַצּ ב צבי רָ ה מוצק ולמים במ ַצּ ב צבי רָ ה נוזל כשמחממים אותם . • למדוד טמפרטורה בעזרת מד טמפרטורה . • לתאר תוצאות ולהסיק מסקנות . חלק א : מקרח ל ... ממוצק ל ... ציוד : קרח כתוש , כוס , מד טמפרטורה ( ללא כספית ) הנחיות . 1 מלא וּ כוס בקרח כתוש . באיזה מ צּ ב צבי רָ ה נמצא הקרח ? . 2 מ דְ ד וּ בעזרת מד הטמפרטורה את הטמפרטורה של הקרח . שימו לב : את הטמפרטורה מודדים במעלות צלזיוס . . 3 מ דְ ד וּ בעזרת מד טמפרטורה את טמפרטורת האוויר . . 4 ַ ער וּ : מה יקרה לקרח בעוד שעה ? . 5 ַ ער וּ : מה יקרה לקרח אם תניחו אותו בשמש ? . 6 שימו את הכוס עם הקרח בשמש ובדקו כעבור שעה מה קרה לקרח . . 7 הסבירו את התוצאה שקבלתם . חלק ב : ממים ל ... מנוזל ל ... ציוד : צלוחית שטוחה , כוס חסינת אש ( 50 סמ " ק ) , מים , מד טמפרטורה , מבער גז , חצ וּ בה , רשת או משולש מתכת ניסוי 1 . 1 שפכו מעט מים לתוך צלוחית שטוחה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר