עמוד:160

חלק ג : נפח - כמה מקום תופס החומר ? ציוד : מש וּרָ ה , מים , שמן , חלב . 1 שערו : האם מוצקים תופסים מקום ? האם נוזלים תופסים מקום ? האם גזים תופסים מקום ? כיצד תוכלו להוכיח את השערתכם ? בודקים נפח של מוצקים . 2 שׁ פכ ִ וּ למש וּרָ ה 50 סמ " ק מים . הכניסו למים חפץ ( למשל , מחק ) . מה קרה למים במש וּרָ ה ? כמה מקום תפס החפץ בתוך המש וּרָ ה ? כיצד תוכלו לדעת זאת ? בודקים נפח של נוזלים . 3 שׁ פכ ִ וּ למש וּרָ ה מעט מהחומר מים . שימו לב : המים שבמש וּרָ ה תופסים מקום . למקום שהחומר תופס קוראים נפח החומר . מ וּ את נפח המים . . 4 הוסיפו למש וּרָ ה עוד מעט מהחומר מים . מ וּ את נפח המים . מה קרה לנפח החומר ( מים )? העתיקו את התשובה המתאימה ונמקו את תשובתכם . א . עכשיו נפח החומר גדול יותר . ב . עכשיו נפח החומר קטן יותר . ג . נפח החומר לא השתנה . סיכום . 5 השלימו את המסקנות והעתיקו אותן למחברת : א . אם __________ החומר גדלה , נפח החומר ________ . ב . אם כמות החומר ___________ , ______________ החומר קטן . . 6 קִרְ א וּ את המידעון לחומרים יש כמות ונפח שבעמוד הבא וכתבו : מה משותף לחומרים במצב צבירה מוצק , לחומרים במצב צבירה נוזל ולחומרים במצב צבירה גז ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר