עמוד:159

חלק ב : כמות - כמה חומר יש ? ציוד : מאזניים , כפיסי ( מוטות ) עץ , משקולות , דוגמאות של חומרים נוספים בודקים כמות של מוצקים . 1 הניחו על כף אחת של המאזניים כמות מעטה מהחומר עץ . . 2 מ דְ ד וּ את כמות העץ בעזרת משקולות . כמה גרם של החומר עץ הנחתם על המאזניים ? . 3 הניחו על כף המאזניים כמות נוספת מהחומר עץ . . 4 כמה גרם של עץ יש עכשיו על המאזניים ? . 5 העתיקו את התשובה המתאימה ונמקו את תשובתכם . א . עכשיו יש יותר חומר על המאזניים . ב . עכשיו יש פחות חומר על המאזניים . ג . כמות החומר על המאזניים לא השתנתה . בודקים כמות של נוזלים . 6 ח ִ ז ְ ר וּ על סעיפים 5 - 1 עם חומר במ צּ ב צבי רָ ה נוזל . א . תארו מה קרה לכמות החומר ? ב . האם קיבלתם תוצאות אחרות ? סיכום . 7 השלימו את המסקנות והעתיקו אותן למחברת : א . אם __________ חומר , כמות החומר ____________ . ב . אם מפחיתים ___________ , ______________ החומר קטנה . חושבים מדע וטכנולוגיה מכשיר מדידה - מאזניים למדידת כמות חומר ( משקל ) משתמשים במכשיר מדידה : מאזני ְ ים ִ . דיון : מדוע חשוב למדוד כמות של חומרים בעזרת מכשיר מדידה ( מאזניים ) ולא לסמוך על החושים שלנו ? שימו לב : בשפת היומיום קוראים לכמות של חומר משקל .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר