עמוד:157

בעקבות הלמידה - נדע ... • לתאר את מצבי הצבירה של המים בסביבה . • להבדיל בין מוצקים , נוזלים וגזים ולתאר את תכונותיהם . • לתאר כיצד מנצלים תכונות של מוצקים , נוזלים וגזים לשימושים שונים . • לתאר כיצד עוברים חומרים ממ צּ ב צבי רָ ה אחד למ צּ ב צבי רָ ה אחר . • להביא דוגמאות מחיי היומיום לשינויים במצבי הצבירה . מושגים שנלמד • מ צּ ב צבי רָ ה : מוצק , נוזל , גז . • מ צּ בי צבי רָ ה של מים : קרח , מים ואדים . • מעבר בין מ צּ בי צבי רָ ה : התא דּוּ ת ורתיחה , התע בּוּ ת , התמצק וּ ת , ה קְפּ אה , ה תּ כה . • אנרגיה , חימום , קירור . • מכשירים למדידת נפח וכמות של חומרים : ש וּרָ ה , מאזניים . • יחידות מידה : גרם , קילוגרם , סנטימטר מעוקב ( סמ " ק ) , ליטר . מיומנויות שנפעיל • להפיק מידע מקטעי מידע . • לערוך ניסויים , לאסוף נתונים ולהסיק מסקנות . • לבצע מדידות בעזרת מכשירי מדידה . • להסביר תופעות בטבע בעזרת עקרונות מדעיים . • לקרוא תרשימים ולהסביר אותם . • להציג מידע בתרשים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר