עמוד:155

במבט חוזר . 1 העתיקו רק את המשפטים הנכונים . א . מים חיוניים ביותר לקיום כל היצורים החיים על פני כדור הארץ . ב . בכל מקום יש אוויר נקי בשפע . ג . רוב שטחו של כדור הארץ הוא יבשה . ד . מים מתוקים נמצאים בצורת קרח בקרחונים . ה . יש מים בתוך הקרקע ובסלעים - אלה הם מי תּ ה וֹ ם . . 2 העתיקו את התשבץ . פתר וּ את התשבץ , והסבירו את המושג שמתקבל בטור המסומן : א . שׁ ם של מים היורדים מהעננים . ב . שם מצויים העננים . ג . בלעדיהם - אין חיים . ד . הטעם של רוב המים בעולם . ה . מהם יורד גשם . ו . בהם מצויים רוב המים בעולם . ז . מים אלה משמשים את היצורים החיים . . 3 הביאו דוגמה לשלושה בעלי מקצועות שונים שלדעתכם תחזית מזג האוויר היומית חשובה לעבודתם . הסבירו מדוע חשוב לכל אחד או אחת מבעלי המקצוע האלה לדעת את תחזית מזג האוויר היומית ( תוכלו להיעזר במקורות מידע ברשת ) . . 4 כתב וּ דוגמאות לשימושים שאנו עושים במים בבית , ודוגמאות לשימושים שאנו עושים במים מחוץ לבית . . 5 כתב וּ שני גורמים שמזהמים את המים . לכל גורם הציעו דרך להקטנת זיהום המים . . 6 כתב וּ דוגמאות לשימושים שאנו עושים באוויר בבית , ודוגמאות לשימושים שאנו עושים באוויר מחוץ לבית . . 7 כתב וּ את מרכיבי האוויר העיקריים . איזה מבין מרכיבי האוויר דרוש לנשימה של יצורים חיים ולתפקוד שלנו בחיי היומיום ? . 8 כתב וּ שני גורמים שמזהמים את האוויר . לכל גורם הציעו דרך להקטנת זיהום האוויר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר