עמוד:154

בפרק זה למדנו ש ... • את כדור הארץ עוטפת תערובת של גזים הנקראת אטמ וֹ ספ רָ ה . • רוב שטחו של כדור הארץ מכוסה במים - זוהי ההי דְ ר וֹ ספ רָ ה . • בלי מים ואוויר לא היו יכולים להתקיים חיים על פני כדור הארץ . • אנו משתמשים במים בבית , בחקלאות , בתעשייה , בתחבורה , לקיט ולנופש . • אנו מנצלים את החמצן שבאוויר להפקת אנרגיה מחומרי דלק . • אנו משתמשים בתכונות האוויר למילוי צמיגים ( אוויר דחוס ) , לשמיכות ולמעילים ( אוויר מבודד חום ) . • השימוש במים ובאוויר במקרים רבים עלול לגרום לזיהום הסביבה . • ישנן דרכים לצמצום זיהום האוויר : לחסוך בחשמל ובחומרי דלק , למצוא מקורות אנרגיה חלופיים , להשתמש בחומרי דלק איכותיים ועוד . • ישנן דרכים לצמצום זיהום המים : לטהר שפכים , להימנע מהשלכת פסולת ולמנוע דליפה של חומרי דלק למים . • מש קָ עים ( גשם , שלג וברד ) , טמפרטורת הסביבה ורוח הם מרכיבים של מזג אוויר . • מעקב אחר תחזית מזג האוויר מאפשר לנו לתכנן את סדר היום שלנו . • אוספים נתונים על תנאי מזג האוויר באמצעות מכשירי מדידה . מיומנויות שהפעלנו ... • הפקנו מידע מקטעי מידע ומגרפים . • ע רַ כנ וּ תצפיות וביצענו מדידות . • ארגנו מידע בטבלה והסקנו מסקנות . • זיהינו בעיות והצענו פתרונות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר