עמוד:147

שימוש חיוני נוסף באוויר בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר איזה שימוש נוסף יש לאוויר בחיינו . • להסביר איזו תכונה של האוויר מנצלים בשימוש זה . • לנסח תוצאות ומסקנות מניסוי . משימה זו יש לעשות רק בהדגמה של המורה ! על המורה לאסוף שיער ולהרכיב משקפי מגן . ציוד : כוס חסינת אש , צלוחית ( בעלת קוטר הגדול מפתח הכוס ) , מים , נר , גפרורים הנחיות ( בהדגמת המורה בלבד !) . 1 מצמידים נר קצר ( באורך של 2 ס " מ ) על צלוחית . . 2 יוצקים מים בתחתית הצלוחית . מדליקים את הנר . שערו : מה יקרה לנר הדולק אם נכסה אותו בכוס ? . 3 מכסים את הנר בכוס , כך שפתח הכוס יהיה טבול במים . . 4 תוצאות : תארו מה אתם רואים : מה קרה לנר ? מה קרה למים שהיו בצלוחית ? . 5 מסקנות : מה אפשר ללמוד מהתוצאות שקיבלתם ? . 6 היעזרו במסקנות ובמידעון חמצן לבעירה והשיבו : מה השימוש הנוסף שאנחנו עושים באוויר בחיינו ? . 7 לאור הניסוי שערכתם כתבו : מה היתה שאלת החקר ? מידעון : חמצן לבעירה אנחנו משתמשים בחמצן שבאוויר כדי להפיק חום מבעירה של חומרי דלק . אנו משתמשים בחום להפעלת מכונות במפעלים ; להפקת חשמל ולהנעת כלי תחבורה כמו מטוסים , אנ ּיּוֹ ת , אוטובוסים , מכוניות ועוד .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר