עמוד:144

האטמ וֹ ספ רָ ה - מעטפת גזים את כדור הארץ עוטפת האט ְ מ וֹ ספ רָ ה . אט ְ מ וֹ ספ רָ ה היא תערובת גזים העוטפת את כּוֹ כבי הלכת . תערובת הגזים באטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ נקראת אוויר . ממה מורכבת האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ ? בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את הרכב האטמ וֹ ספ רָ ה . • לקרוא נתונים מגרף עוגה ולהסיק מסקנות . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות . ממה מורכבת האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ ? לכדור הארץ יש אטמ וֹ ספ רָ ה - מעטפת גזים . האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ מורכבת בעיקר מהגזים ח ַ נ ָקָ ן ( 78 אחוז ) , חמצן ( 21 אחוז ) , א רְ ג וֹ ן ( כ – 1 אחוז ) , פּ חמן דּ ו – חמצני ( כ – 0 . 04 אחוז ) , ומגזים אחרים שנמצאים בכמות מועטה מאוד באוויר . לתערובת הגזים המרכיבה את האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ קוראים אוויר . שאלות . 1 מדוע מכנים את האטמ וֹ ספ רָ ה של כדור הארץ בשם מעטפת גזים ? . 2 עיינו בגרף העוגה שלפניכם והשיבו על השאלות הבאות : א . איזה חלק בגרף מייצג את הגז חנקן ? ב . איזה חלק בגרף מייצג את הגז א רְגּוֹ ן ? ג . איזה חלק בגרף מייצג את הגז חמצן ? ד . היכן בגרף אפשר לייצג את הפחמן הדו – חמצני ואת הגזים האחרים שנמצאים בכמות מועטה מאוד באוויר ? הסבירו . ה . הוסיפו כתוביות מתאימות לכל חלק . ו . כתב וּ כותרת לגרף .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר