עמוד:139

אילו שימושים עושים בבית במים ? בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר את השימושים העיקריים שאנו עושים במים . • לקרוא נתונים מגרף עמודות ולהסיק מסקנות . הנחיות . 1 תאר וּ לכם מצב של הפסקת מים שנמשכת יותר מיום אחד . א . הכינו רשימה של פעולות שלא תוכלו לעשות ללא מים . ב . מיינו את הפעולות לקבוצות ותנו שם לכל קבוצה . ג . באיזה שימוש לדעתכם צורכים את כמות המים הגדולה ביותר ? . 2 עיינו בגרף העמודות והשיבו על השאלות : א . מה מציג גרף העמודות ? ב . אילו שימושים במים בבית מציג הגרף ? איך ידעתם ? ג . לפי הגרף , כמה מים צורכים בכל אחד מהשימושים ? איך ידעתם ? ד . הסיקו : באיזה שימוש בבית צורכים הכי הרבה מים ? ה . הסיקו : באיזה שימוש בבית צורכים הכי מעט מים ? ו . מדוע לדעתכם חשוב לדעת כמה מים אנו צורכים לשימושים שונים ? ז . כיצד עוזר לנו גרף עמודות להציג נתונים ולהסיק מסקנות ? צריכת המים בבית

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר