עמוד:133

מעטפת המים של כדור הארץ בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר היכן נמצאים המים בעולם . • לתאר את כמות המים המלוחים והמתוקים בעולם . • להפיק מידע מגרף עוגה ולהסיק מסקנות . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד הבא . מעטפת המים של כדור הארץ היכן המים ? רוב השטח של כדור הארץ ( כ – 70 אחוזים ) מכוסה במים . המים המכסים את כדור הארץ הם מעטפת המים . מעטפת המים נקראת גם הי דְ ר וֹ ספ רָ ה . מים נמצאים בגופי מים כמו אוקיינוסים , ימים , אגמים , נהרות ונחלים . מים נמצאים גם באוויר ( אדים ועננים ) , בקרקע ( מי תּ ה וֹ ם ) ובגופם של יצורים חיים . 97 אחוזים מהמים בכדור הארץ הם מים מלוחים . מים מלוחים נמצאים באוקיינוסים ובימים . 3 אחוזים בלבד מהמים בכדור הארץ הם מים מתוקים . שאלות חלק א : היכן נמצאים המים בעולם ? . 1 העתיקו את גרף העוגה שלפניכם והשיבו על השאלות : א . איזה חלק בגרף מייצג את מעטפת המים ? ב . איזה חלק בגרף מייצג את היבשה ? ג . הוסיפו כתוביות מתאימות לכל חלק . ד . כתב וּ כותרת לגרף . חלק ב : מים מתוקים ומלוחים בעולם . 1 העתיקו את גרף העוגה שלפניכם למחברת והשיבו : א . איזה חלק בגרף מייצג את המים המתוקים ? ב . איזה חלק בגרף מייצג את המים המלוחים ? ג . הוסיפו כתוביות מתאימות לכל חלק . ד . כתב וּ כותרת לגרף .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר