עמוד:131

בעקבות הלמידה - נדע ... • לתאר היכן נמצאים המים , והיכן נמצא האוויר בכדור הארץ . • להסביר את החשיבות שיש למים ולאוויר לאדם וליצורים חיים אחרים . • לתאר כיצד האדם משפיע על כמות ועל איכות האוויר . • לתאר תופעות של מזג האוויר , ולעקוב אחר שינויים במזג האוויר . מושגים שנלמד • משאב טבע , הי דְ ר וֹ ספ רָ ה , מקורות מים , זיהום מים . • אטמ וֹ ספ רָ ה , הרכב האוויר , זיהום אוויר . • מזג אוויר , טמפרטורה , רוח , מש קָ עים , מכשירי מדידה . מיומנויות שנפעיל • להפיק מידע מקטעי מידע ומגרפים . • לבצע מדידות באמצעות כלי מדידה . • להבחין בין תוצאות למסקנות . • להסיק מסקנות ולהגיע להכללות . • לזהות בעיות ולהציע פתרונות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר