עמוד:123

חקירה תּ מס וֹ ר וֹ ת בפעולה ( העשרה ) בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר מהי תמס וֹרֶ ת ואיזה תפקיד יש לה במערכות טכנולוגיות שנמצאות בתנועה . • לתאר מה משותף לכל סוגי התמסורות ובמה הן שונות זו מזו . ציוד : תמס וֹרֶ ת רצועה פשוטה , תמס וֹרֶ ת רצועה מורכבת , תמס וֹרֶ ת גלגלי שיניים פשוטה , תמס וֹרֶ ת גלגלי שיניים מורכבת הנחיות זהו בציוד שלפניכם את ארבעת סוגי ה תּ מס וֹ ר וֹ ת שמופיעים בתמונות שבעמוד . 124 סובבו את הידית בכל אחת מה תּ מס וֹ ר וֹ ת שלפניכם . . 1 בדקו בכל אחת מה תּ מס וֹ ר וֹ ת : א . מאיל וּ רכיבים היא בנויה ? מה התפקיד של כל רכיב ? ב . מה קורה לרכיבים השונים כאשר מפעילים את התמס וֹרֶ ת ? . 2 השוו בין ה תּ מס וֹ ר וֹ ת : א . במה שונה תמס וֹרֶ ת רצועה פשוטה מתמס וֹרֶ ת רצועה מורכבת ? ב . במה שונה תמס וֹרֶ ת גלגלי שיניים פשוטה מתמס וֹרֶ ת גלגלי שיניים מורכבת ? ג . במה שונה תמסורת רצועה מתמסורת גלגל שיניים ? . 3 קִ ראו את המידעון תּ מס וֹ ר וֹ ת ( עמוד 124 ) והשיבו על השאלות : א . מהי תמס וֹרֶ ת ? מה משותף לכל ה תּ מס וֹ ר וֹ ת ? ב . איזה תפקיד יש ל תּ מס וֹ ר וֹ ת במערכת טכנולוגית שמבצעת תנועה ? נווט תהליך התיכון

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר