עמוד:115

בעקבות הלמידה - נדע ... • לתאר מאפיינים של מערכות טכנולוגיות . • לתכן ולבנות מערכת טכנולוגית . מושגים שנלמד • מערכת טכנולוגית . • מטרת המערכת . • פעולת המערכת . • רכיבי המערכת . • תפקיד הרכיבים . מיומנויות שנפעיל • לזהות מערכות טכנולוגיות על פי מאפיינים . • להשוות בין מערכות טכנולוגיות : דומה ושונה . • לתכן מערכת טכנולוגית על פי דרישות מהמוצר . • להעריך ולהציג את תהליך התי כּוּ ן ואת המערכת הטכנולוגית . • לשתף פעולה בעבודת צוות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר