עמוד:101

קטיף תותים אפרת : כיצד נצליח לקטוף את התותים הללו ? רון : בואי נחשוב על פתרונות ! בעקבות המשימה - נדע ... • לזהות צורך ולנסח בעיה טכנולוגית . • להציע רעיונות לפתרונות . • לבחור פתרון מתאים לבעיה ולהציגו בתרשים . התבוננו באיור , קִ ראו את השיחה בין אפרת ורון ובצעו את המשימה . הנחיות . 1 מהו המ צּ ב המצ וּ י ( הקיים ) שבו נמצאים אפרת ורון ? . 2 איזה מ צּ ב רָ צ וּ י להם ? . 3 איזה צורך יש לאפרת ולרון ? . 4 איזו בעיה טכנולוגית יש לאפרת ולרון בגלל הצורך הזה ? . 5 הציעו לרון ולאפרת כמה רעיונות לפתרון הבעיה : א . תארו כל רעיון לפתרון במילים , בציור או בתרשים . ב . איזה מבין הרעיונות שרשמתם , נראה לכם המתאים ביותר לפתרון הבעיה הטכנולוגית של אפרת ושל רון ? נמקו את בחירתכם . ג . שרטטו את הפתרון שבחרתם במחברת והציגו אותו בכיתה . היודעים אתם ש ... האפר וֹ ן כדי לקטוף פרות הנמצאים בגבהים שונים המציאו מנוף שנקרא אפר וֹ ן . האיש שהמציא את המנוף נתן לו את שמו - צירוף השמות של ילדיו , אפרת ורון . האפר וֹ ן הוא מנוף אשר בקצה שלו קבוע סל שבתוכו עומד ( ת ) המפעיל ( ה ) . באפר וֹ ן משתמשים כתחליף לסולם , בעיקר כדי לקטוף פרות במטע .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר