עמוד:83

מהי הבעיה הטכנולוגית ? בעקבות המשימה - נדע ... • לזהות מצבים מצויים ומצבים רצויים . • לנסח בעיה טכנולוגית . • להתאים פתרונות לבעיות טכנולוגיות . הנחיות שרטטו טבלה ( ראו דוגמה ) ובצעו את המשימה : . 1 התבוננו בסדרת התמונות מצבים מצויים ( ראו בעמוד הבא ) . א . רִ שמו בעמודה מצב מצוי את המצב שמתארת כל תמונה . ב . רִ שמו בעמודה מצב רצוי את המ צּ ב ה רָ צ וּ י לדעתכם . ג . רִ שמו בעמודה הבעיה הטכנולוגית את הבעיה הקשורה להשגת המ צּ ב ה רָ צ וּ י . . 2 התבוננו בסדרת התמונות פתרונות טכנולוגיים ( ראו בעמוד הבא ) . א . רִ שמו בעמודה פתרון טכנולוגי מתאים את הפתרון המתאים לכל בעיה . טבלה לארגון מידע : מנסחים בעיה טכנולוגית ופתרון טכנולוגי מתאים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר