עמוד:58

מחלקת העופות איל וּ בעלי חיים יכולים להתנתק מהקרקע ולעוף בשמיים ? לאיל וּ בעלי חיים יש נוצות ומקור ? לאיזו מחלקה שייכים הברווז , הדרור , הנשר והטווס ? מה מאפיין את מחלקת העופות ? בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר מאפיינים של בעלי החיים ששייכים למחלקת העופות . • לערוך תצפית , לארגן מידע בטבלת השוואה , להשוות ולהסיק מסקנות . הנחיות שרטטו טבלה במחברת או במחשב ( ראו דוגמה ) . . 1 ע רְ כ וּ תצפית על עופות בסביבה הקרובה . שימו לב לכיסוי הגוף , מספר הגפיים , מקור , צורת תנועה ועוד . . 2 היעזרו בממצאי התצפית ובמקורות מידע , בחר וּ ארבעה עופות שונים , • מ וּ את שמותיהם בטבלה ( ראו דוגמה ) והשלימו בה את המאפיינים שלהם . בטיחות יש לצאת לסיור עם בגדים מתאימים ועם נעליים סגורות . טבלת השוואה : עופות

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר