עמוד:43

קבוצת הר יכ וֹ ת בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את המאפיינים של קבוצת ה יכ וֹ ת . • להסביר את השימושים של בני האדם ב יכ וֹ ת . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות בסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד . 45 קבוצת הר כּ יכ וֹ ת סביבת החיים קבוצת ה יכ וֹ ת כוללת בין השאר את החלזונות , הצדפ וֹ ת והדיונונים . רוב מיני ה יכ וֹ ת מתקיימים במי הים ורק מעטים חיים במים מתוקים וביבשה . הקבוצה המוכרת ביותר היא החלזונות והיא כוללת מינים רבים , ביניהם כאלה החיים בים , במים מתוקים וביבשה . מאפייני הקבוצה גופן של ה יכ וֹ ת רך והן חסרות שלד פנימי ומכאן שמן ר כּ יכ וֹ ת . לקבוצת הצדפ וֹ ת יש שתי קְ ש וֹ ת המגנות על גופן הרך . לדיונונים אין כיסוי גוף , הם זריזים מאוד ובעלי זרועות ציד חזקות . המוכרת ביותר מבין החלזונות היא קבוצת הש בּ ל וּ לים . שאלות . 1 באילו סביבות חיים נוכל למצוא את ה יכ וֹ ת ? . 2 מי שייך לקבוצת ה יכ וֹ ת ? . 3 מדוע מכנים את ה יכ וֹ ת בשם זה ? דיונון שבל וּ לים צדפות

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר