עמוד:41

בטיחות בחיפוש רכיכות בסביבה : • אין להפוך אבנים או לתחוב ידיים מתחת לאבנים מחשש להכשות נחשים או לעקיצות של בעלי חיים . • יש ללבוש בגדים מתאימים ולהקפיד על נעליים מתאימות . קבוצת הר • יכ וֹ ת נכיר את השבלולים בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר את המאפיינים של נציגים מקבוצת ה רַ כיכ וֹ ת - השבלולים . • לאסוף נתונים באמצעות תצפית , לארגן נתונים בטבלת השוואה ולהסיק מסקנות . ציוד : מגדלות " כוס " , בּ ינ וֹ ק וֹ לר , מל קֶ טת , צלחת הנחיות . 1 התבוננו בתמונה של ש ַבּ ל וּ ל השדה וזהו את חלקי גופו . . 2 צאו לסיור בסביבה הקרובה וחפשו שני מינים שונים של ש בּ ל וּ לים . . 3 ע רְ כ וּ תצפית על כל ש בּ ל וּ ל ותארו את מבנה גופו על פי התכונות / המאפיינים הרשומות / ים בעמודה הראשונה של הטבלה שבעמוד הבא . במידת הצורך היעזרו במגדלת . . 4 שרטטו טבלה ( ראו דוגמה בעמוד הבא ) . ארגנו בה את הנתונים שאספתם על מבנה הגוף של השבלולים . מילון מ שׁוּשׁ ים : איברי חישה שריריים המצויים בראשם של ש בּ ל וּ לים . שני המ שׁוּשׁ ים העליונים נושאים גם זוג עיניים . שני המ שׁוּשׁ ים התחתונים משמשים למישוש ולקליטת טעמים . שבלול השדה

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר