עמוד:38

מחלקת החרקים בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את המאפיינים של מחלקת הח רָקִ ים . • להסביר את התועלת ואת הנזק שמביאים ח רָקִ ים לבני האדם . • לאסוף מידע ממקורות מגוונים . • להציג מידע בתרשים . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד . 40 מחלקת הח רָקִ ים סביבת החיים במחלקת הח ֲרָקִ ים יש את מספר המינים הגדול ביותר על פני היבשה - יותר ממיליון מינים ! חגבים , יתושים , דבורים , חיפושיות , תּ י קָ נים , נמלים ופרפרים הם דוגמאות לח רָקִ ים . הח רָקִ ים נמצאים כמעט בכל סביבות החיים על פני היבשה : בתוך הבתים , ליד הבתים , בתוך הקרקע , על פני הקרקע , על צמחים , בנחלים , באגמים , ואפילו על הראש שלנו ( כינים ) . רק בים אין כמעט ח רָקִ ים . שאלות . 1 הביאו דוגמאות לח רָקִ ים שהוזכרו בקטע המידע . . 2 הוסיפו לרשימה שמות של חרקים נוספים ( מידע אישי ) . . 3 באיזו סביבה כמעט ולא נמצא ח רָקִ ים ? התוכלו לשער מדוע ? תיקן חיפושית נמלה

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר