עמוד:36

מי הם חס רֵ י החלי וֹ ת ? השם שנתנו אנשי המדע לקבוצת חס רֵ י החלי וֹ ת רומז על כך שחסר להם משהו בתוך הגוף . לכל חס רֵ י החלי וֹ ת אין עצמות בתוך הגוף . מספר מיני בעלי החיים ששייכים לקבוצת חס רֵ י החלי וֹ ת הוא מיליונים אחדים . כדי שאפשר יהיה להבדיל בין המינים השונים , מחלקים אנשי המדע את חס רֵ י החלי וֹ ת לקבוצות נוספות , קטנות יותר , בעלות תכונות משותפות . לדוגמה , מחלקת הח רָקִ ים וקבוצת הר כּ יכות . אילו תכונות משותפות יש לבעלי חיים השייכים לכל אחת מהקבוצות האלה ? מחלקת החר קִ ים נכיר את החר קִ ים בעקבות המשימה - נדע ... • לתאר את המאפיינים של מחלקת הח רָקִ ים . • לאסוף נתונים באמצעות תצפית , לארגן נתונים בטבלת השוואה ולהסיק מסקנות . ציוד : מגדלות " כוס " , בּ ינ וֹ ק וֹ לר , מל קֶ טת , צלחת הנחיות . 1 התבוננו באיור של החגב וזה וּ את חלקי גופו : ראש , חזה , 3 זוגות רגליים ובטן . מבנה גופו של החגב

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר