עמוד:33

בעקבות הלמידה - נדע ... • לתאר מי הם חס רֵ י חלי וֹ ת ומה משותף להם . • לתאר מיהם בּ עלי חלי וֹ ת ומה משותף להם . • לתאר מה משותף לח רָקִ ים ול רְ כיכ וֹ ת ובמה הם שונים . • לתאר מה משותף לבעלי חיים במחלקות הדגים , הדו – חיים , הזוחלים , העופות והיונקים ובמה שונים בעלי החיים במחלקות אלה . • לתאר התאמות של בעלי חיים לסביבה . • לתאר את הקשר בין בני אדם לבין בעלי חיים . מושגים שנלמד • חס רֵ י חלי וֹ ת : ח רָקִ ים , רְ כיכ וֹ ת . • בּ עלי חלי וֹ ת : דגים , דו – חיים , ז וֹ חלים , עופות , יונקים . • בעלי חיים מב וּ יתים , חיות בר . • התאמות לסביבה : התאמה במבנה הגוף , התאמה בהתנהגות . מיומנויות שנפעיל • למיין לקבוצות ולתת קבוצות . • לאסוף מידע בעזרת תצפיות ומקורות מידע . • להציג מידע בטבלה ובכרטיסי אפיון ולהסיק מסקנות . • לזהות בעיות וצרכים ולהציע פתרונות טכנולוגיים . ומה משותף לחגב ולתיקן ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר