עמוד:70

בפרק זה למדנו ש ... השלימו את המושגים שחסרים במשפטי הסיכום הבאים : • לכל חס רֵ י החלי וֹ ת יש תכונה משותפת של מבנה גוף ; לכולם אין _________ בתוך הגוף . • הח רָקִ ים וה יכ וֹ ת הם חלק מקבוצת _________ _________ . • לכל בּ עלי החלי וֹ ת יש תכונה משותפת של מבנה גוף : לכולם יש _________ שמורכב מעצמות . • את בּ עלי החלי וֹ ת נוהגים לחלק לחמש מחלקות : _________ , _________ , _________ , _________ , ו _________ . לכל מחלקה של בּ עלי החלי וֹ ת יש מאפיינים משותפים . • האדם מגדל בעלי חיים מקבוצת _________ _________ ומקבוצת _________ _________ לצרכים שונים . • האדם דואג לספק לבעלי החיים את _________ _________ ודואג לרווחתם . • בעלי חיים רבים בטבע מביאים _________ לאדם ולפעמים גורמים לנזק . • לעתים פעילות האדם פוגעת בבעלי החיים שבטבע וגורמת _________ ( היעלמות ) שלהם ( למשל ; ציד ) . • האדם פועל לשמירה על בעלי חיים מפני _________ בדרכים שונות , כמו למשל : _________ _________ , הגבלת הציד , חוקים ועוד . מיומנויות שהפעלנו ... • מיינו לקבוצות על פי מאפיינים משותפים . • אספנו מידע בעזרת תצפיות ומקורות מידע שונים . • א רְ ג נּוּ מידע בטבלה . • ע רַ כנ וּ השוואה והסקנו מסקנות . • זיהינו צרכים והעלינו פתרונות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר