עמוד:68

בּ עלי החלי וֹ ת - הדומה והשונה קבוצת בּ עלי החלי וֹ ת כוללת מינים רבים של בעלי חיים . לכל בּ עלי החלי וֹ ת יש שלד בגופם , אך הם שונים זה מזה בתכונות רבות . אם נכיר את הסימנים המאפיינים של כל מחלקה , נוכל לענות על שאלות כגון : א . העטלף מעופף היטב - האם הוא ציפור ? ב . הלווייתן חי במים - האם הוא דג ? ג . הפינגווין והיען אינם מסוגלים לעוף - האם הם בכל זאת עופות ? כיצד נוכל לדעת לאיזו מחלקה הם שייכים ? בּ עלי החלי וֹ ת - משייכים למחלקות בעקבות המשימה - נדע ... • לשייך בעלי חיים מקבוצת בעלי חלי וֹ ת למחלקה המתאימה . • להפיק מידע מטבלה ולהסיק מסקנות . הנחיות עיינו במידע המופיע בטבלה בּ עלי חלי וֹ ת - מאפיינים ודוגמאות ( שבעמוד . ( 69 והשיבו על השאלות הבאות : . 1 מה מתארת הטבלה ? קִרְ א וּ את הכותרת , את הכותרות של העמודות ואת הכותרות של השורות . . 2 נסח וּ שתי שאלות שאפשר למצוא להן תשובה בטבלה . . 3 היעזרו במידע שבטבלה והסיקו : א . מה משותף לדגים ? ב . מה משותף לדו – חיים ? ג . מה משותף לז וֹ חלים ? ד . מה משותף לעופות ? ה . מה משותף ליונקים ? ו . מה משותף לכולם ? . 4 כיצד סייעה לכם הטבלה להסיק מסקנות ? . 5 השיבו על שלוש השאלות שמופיעות בראש עמוד זה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר