עמוד:30

בפרק זה למדנו ש ... • בעלי החיים נמצאים כמעט בכל מקום . הם פעילים ביום ובלילה והם עושים פעולות מגוונות . • כל בעלי החיים זקוקים לתפקודם לצורכי קיום : אוויר ( חמצן ) , מזון , מים , הגנה , מרחב מחיה וטמפרטורה מתאימה . • לכל בעלי החיים אותם מאפייני ח יּ ים : נשימה , רְ ב יּ יה , תנועה , הזנה , תקשורת , גדילה , התפתחות ומוות . בעלי חיים נבדלים ביניהם בביטוי של מאפייני החיים . • בעלי חיים נבדלים זה מזה בדרכים שבאמצעותן הם משיגים את צורכי הקיום שלהם . • בעלי חיים מתקיימים בסביבות חיים מגוונות . הם מותאמים לסביבה שלהם במבנה גופם ובהתנהגותם . • ההתאמות במבנה הגוף ובהתנהגות של בעלי החיים מסייעות להם להשיג את צורכי הקיום . • בני האדם מבייתים בעלי חיים לצרכים שונים : מזון , לבוש , הגנה , הנאה , הובלה ועוד . • בני האדם מפתחים פתרונות טכנולוגיים המגבירים את יכולתם לגדל בעלי חיים מבויתים . מיומנויות שהפעלנו ... • אספנו נתונים באמצעות תצפית . • ארגנו נתונים בכרטיס התאמה ובטבלה . • הפקנו מידע מתמונות ומקטעי מידע . • אספנו מידע ממקורות מידע מגוונים . • הסקנו מסקנות על הדומה ועל השונה . • תכננו ובנינו מוצר טכנולוגי . • תכננו ובצענו חקר מדעי .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר