עמוד:29

חוקרים וּמגלים בעלי חיים והאדם בעקבות המשימה - נדע ... • להסביר לאיל וּ מטרות בני האדם מבייתים בעלי חיים . • לתאר פתרונות טכנ וֹ ל וֹ גיים שמגבירים את היכולת של בני האדם לגדל בעלי חיים . • להביא דוגמאות לחיות בר שמביאות תועלת לאדם ולחיות בר שמזיקות לאדם . • לאסוף מידע ממקורות שונים ולהציגו בדרכים מגוונות . חלק א : בעלי חיים מבויתים והאדם לביצוע חלק זה של המשימה , היעזרו בכלי החקר של המדע ( ניסויים ותצפיות ) , בריאיונות ובמקורות כתובים . . 1 בַּ חר וּ בעל חיים מבוית שהאדם מגדל והשיבו על השאלות הבאות : א . לאיל וּ מטרות ( או צרכים ) מגדל האדם את בעל החיים ? דוגמה למטרה : הגנה . ב . תארו את התועלת שהאדם מפיק מבעל החיים שהוא מגדל . דוגמה לתועלת : שמירה על הבית ועל הרכוש . ג . מהם צורכי הקיום שהאדם צריך לספק לבעל החיים שהוא מגדל ? ד . באיל וּ פתרונות טכנ וֹ ל וֹ גיים נעזר האדם לגידול בעל החיים ? הסבירו את חשיבותם . ה . האם הגידול של בעל החיים פוגע באיכות הסביבה ? אם כן , תארו את הנזק ובאילו דרכים אפשר להקטין את הנזק . . 2 הציגו את המידע על בעל החיים המבוית שחקרתם במליאת הכיתה באמצעות מצגת , עבודה כתובה , סיפור וכדומה . חלק ב : חיות הבר והאדם לביצוע חלק זה של המשימה , היעזרו במקורות מידע שונים . . 1 הביאו דוגמה לבעל חיים בטבע ( חיית בר ) שמזיק לאדם . תארו את הנזק . לדוגמה : עטלפי פרות שאוכלים את הפרות שבמטע . . 2 הביאו דוגמה לבעל חיים בטבע ( חיית בר ) שמביא תועלת לאדם . תארו את התועלת . לדוגמה : חרקים שמאביקים פרחים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר