עמוד:22

בעלי חיים גדלים ומתפתחים כל בעלי החיים " יוצאים לאוויר העולם " כאשר הם שונים מן הבוגרים בגודלם , באיברי גופם ובהתנהגותם . במהלך ההת בּ גר וּ ת שלהם הגוף גדל , האיברים מתפתחים ולפעמים גם צבעם משתנה . בעלי החיים מתבגרים , מזדקנים ומתים . גדילה והתפתחות הם מ ְ א ַ פיין ח ַיִּ ים . יש גם שוני בהתנהגות של צעירים לעומת בוגרים . ישנם בעלי חיים שאצלם השוני בין הצעירים לבוגרים הוא גדול משום שהם עוברים תהליך של גּ ל גּוּ ל . לדוגמה , זחל של פרפר שונה מאוד מהפרפר הבוגר . רֹ אשן של קרפדה שונה מאוד מן הקרפדה הבוגרת . שאלה : מה משתנה במבנה הגוף של בעלי החיים ובהתנהגותם בעקבות גדילה והתפתחות ? שאלות סיכום . 1 בש וּ נית האלמוגים באילת מתקיים דג שנראה כמו אבן ונקרא " אבנ וּ ן " . למתבוננים באבנ וּ ן נדמה שהוא אבן . כיצד אפשר להוכיח שדגי האבנון שבש וּ נית האלמוגים באילת הם בעלי חיים ולא אבנים ? דג האבנ וּ ן גדלים ומתפתחים ראשן של קרפדה זחל של טוואי המשי

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר