עמוד:16

מאפייני הח יּ ים של בעלי החיים כמו הצמחים , בעלי החיים ובכללם בני האדם הם יצורים חיים . כמו הצמחים , לבעלי החיים יש מאפייני ח יּ ים של יצורים חיים . אילו מאפייני ח יּ ים יש לבעלי החיים ? מאפייני ח יּ ים של בעלי חיים בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • להסביר מהם מאפייני ח יּ ים של בעלי חיים . • לתאר את הדרכים שבאמצעותן משיגים יצורים חיים את צורכי הקיום שלהם . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלה ( או על השאלות ) בסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום . מאפייני הח יּ ים של בעלי החיים בדומה לכל היצורים החיים , לבעלי החיים יש אותם מאפייני ח יּ ים : כולם נושמים , כולם ניזונים ומפ רִ ישים , כולם נעים , כולם מת רַבּ ים , כולם גדלים ומתפתחים , כולם יוצרים תקשורת עם הסביבה , וכולם מתים בסופו של דבר . רק מי שיש לו את כל מאפייני ח יּ ים : האלה הוא יצור חי . שאלה : איל וּ מאפייני ח יּ ים משותפים יש לכל בעלי החיים ? גדילה תנועה תקשורת נשימה התרבות הזנה

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר