עמוד:14

למה זקוקים בעלי חיים כדי לחיות ? כמו הצמחים , גם לבעלי חיים ובכללם בני האדם יש צורכי קיום הדרושים לקיומם ותפק וּ דם . מהם צורכי הקיום של בעלי החיים ומדוע הם זקוקים להם ? • הם זקוקים לחמצן לנשימה , למים ולמזון כדי לפעול , לגדול ולהתפתח . • הם זקוקים למ רְ חב מחיה מתאים שבו יוכלו למצוא מזון ומחסה . • הם זקוקים לה ֲ גנה ָ מפני אויבים ובשעת סכנה . • הם זקוקים לטמפ רָ ט וּ רה מתאימה כדי לפעול ולהתקיים . אוויר ( חמצן ) , מים ומזון , טמפ רָ ט וּ רה מתאימה , מ רְ חב מחיה והגנה הם דוגמאות לצורכי קיום . אם בעלי החיים לא ישיגו את צורכי הקיום שלהם הם לא יוכלו לבצע את פעולות החיים שלהם . מילון מ רְ חב מחיה : הסביבה שבה בעל החיים חי ומשיג את צורכי הקיום שלו .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר