עמוד:10

חושבים מדע : תצפית . 1 איל וּ סוגי נתונים אפשר לאסוף בעזרת תצפית ? . 2 איל וּ חושים מסייעים לנו באיסוף נתונים בתצפית ? . 3 איל וּ כלים מגבירים את יכולתנו לאסוף נתונים בתצפית ? . 4 איל וּ מבין התיאורים הבאים אינם שייכים לשלב איסוף הנתונים בתצפית מדעית : בעל החיים יפה , לבעל החיים יש זנב ארוך , בעל החיים מפחיד , בעל החיים רע , בעל החיים מלקט מזון מהקרקע , לבעל החיים יש שתי רגליים . הסבירו מדוע . . 5 סכמו : מהי תצפית מדעית ועל מה חשוב להקפיד בתצפית ? בעלי חיים בשכונה בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • למיין בעלי חיים לפי פעילותם בזמנים השונים של היממה . • לתאר את ההתנהגות של בעלי חיים שונים במהלך היממה . • לארגן מידע בטבלה ולהסיק מסקנות . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלה המופיעה בסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום שבעמוד . 12 בעלי חיים בשכונה בבוקר הלילה חלף והשמש תזרח בקרוב . עכשיו , בבוקר , מתעוררים בעלי החיים היומיים ( הפעילים ביום ) . בשעות הבוקר המוקדמות אפשר לשמוע את השירה של הציפורים שהתעוררו משנת הלילה . אפשר לשמוע במיוחד את שירת הבולבול , את ציוץ הדרורים ואת העורבים הצורחים בקול צרוד . לפעמים שומעים גם את קריאת ה " קוקוריקו " של התרנגול . שאלה : איל וּ בעלי חיים פעילים במשך הבוקר וכיצד אפשר לזהות אותם ? תרנגול בולבול

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר