עמוד:7

בעקבות הלמידה - נדע ... • לתאר מגוון בעלי חיים בסביבה שלנו . • להסביר במה דומים ובמה שונים בעלי החיים שבסביבה . • להסביר למה זקוקים בעלי החיים כדי לחיות , ומהם מאפייני החיים שלהם . • לתאר התאמות של בעלי חיים לסביבה שבה הם חיים . מושגים שנלמד • מאפייני ח יּ ים : נשימה , רְ ב יּ יה ( התרבות ) , תנועה , הזנה , גדילה והתפתחות , תקשורת ומוות . • צורכי קיום : אוויר ( חמצן ) , מזון , מים , הגנה , מ רְ חב מחיה , טמפרטורה מתאימה . • סביבת חיים , התאמה לסביבה , התאמה במבנה הגוף , התאמה בהתנהגות . • ב יּוּ ת בעלי חיים , חיות מב וּ יתות , חיות בר . • פתרונות טכנולוגיים , בית גידול מלאכותי . מיומנויות שנפעיל • לשאול שאלות ולמיין אותן לנושאים . • לתכנן ולבצע תצפית . • לארגן נתונים בטבלה . • להשוות ולהסיק מסקנות על הדומה ועל השונה . • לתכנן ולבנות מוצר . • להפיק מידע מקטעי מידע . • להציג מידע בדרכים מגוונות ( דיגיטליות ואחרות ) .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר