עמוד:7

בעקבות הלמידה - נדע ... • להסביר מהם משאבי טבע ומדוע הם חשובים לאדם . לתאר היכן נמצאים משאבי הטבע בכדור הארץ . להסביר את הקשר בין משאבי טבע לבין חומרים ומוצרים . מושגים שנלמד משאבי טבע , משאבי טבע מן החי , משאבי טבע שאינם מן החי . מוצרים , חומרי גלם , עיבוד חומרים . מיומנויות שנפעיל • להפיק מידע מקטעי מידע ותרשימים . לקרוא , לנתח ולהציג מידע בתרשימים . למיין לקבוצות ולהסיק מסקנות . לבצע משימה בשיתוף פעולה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר