עמוד:256

עמ ' : 620 עלפי : נועם ) דבול ( דביר , " אוצר הזהב הגדול נחשף בנמל קיסריה " , © . 17 . 2 . 15 , ynet כל הזכויות שמורות ל . ynet http : // www . ynet . co . il / Ext / Comp / ArticleLayout / CdaArticlePrintPreview / 0 , 2506 , L - 4627824 , 00 . html עמ ' : 234 עילי בוטנר , " מכתב לאחי " . © כל הזכויות שמורות למחבר , לאן . אם . סי יונייטד ולאקו " ם . עמ ' : 239 ריאיון עם דובי טל . באדיבות דובי טל , אלבטרוס . עמ ' : 224 על פי : " ללכת אל האופק " , תפוז אנשים - הבלוגיה . © כל הזכויות שמורות להכל . 10 תמונות ואיורים מיקום התמונות והאיורים בספר מצוין בקיצורים : י – ימין ; ש – שמאל ; ע – עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון U . S . Dept . of Interior . National Park Service . Thomas Edison National Historical Park - 6 • istockphoto . com / - 11 Maxian • Library of Congress Prints and Photographs Division Washington ] LC - USZC 2 - 5742 [ - 15 • - 18 אימג ' בנק / Topkapi Palace Museum , Istanbul , Turkey / Bridgeman Images • photo : © Pamela Reed - 24 • - 29 David Niles , " The Sphere " , 2013 , from the series Nate ' s Adventures © David Niles • 36 ) סמליל ( + Photo : © - 37 Robert Campbell . Courtesty Mrs . Heather Campbell and National Geographic • Cover : National - 39 Geographic . The Photo on the cover : © Robert Campbell . Courtesty Mrs . Heather Campbell • - 41 נטע קלנר . מתוך אתר פיקיוויקי • Trisha Shears ) Ltshears at Wikimedia commons ( - 46 • - 47 תנועת הצופים העבריים בישראל • 48 י - צילום : © רון פרומקין • 48 ש - , The original uploader : Nikswieweg at German Wikipedia https : // commons . wikimedia . org / wiki / File : Anastatica _ hierochuntica . jpg , CC BY - SA 2 . 0 DE • - 55 כריכת הספר : גארי פאולסן , גרזן , תרגום : דידי חנוך , , 2013 הוצאת אורים , ירושלים . © כל הזכויות שמורות להוצאה • Andy Warde , Waiting , 2009 , oil on - 64 canvas , 30 " x 36 " . © Andy Warde • user Craigfnp , - 70 https : // commons . wikimedia . org / wiki / File : 080515 patch . jpg , CC BY - SA 3 . 0 • Patch Adams in Cuba , Picture by John - 71 Glick . Courtesy Gesundheit Institute • - 74 באדיבות השירות הבולאי - דואר ישראל • - 75 תצלום באדיבות משלחת "רופאי חלום - ליצנים בשירות הרפואה " לנפאל קטמנדו , מאי 2015 • PEZ , La Flor m ב s linda de mi jardin , 2011 . © PEZ - 92 • Typical Home of the Iron Age , Painter : Abel Goolsby . From : HCSB Study Bible . Courtesy B & H Publishing - 99 Group • - 101 כריכת הספר : לאה גולדברג , דירה להשכיר , צייר : שמואל כץ , הוצאת ספרית פועלים . © כל הזכויות שמורות להוצאה • © - 104 , 103 ' מפה ' – מיפוי והוצאה לאור • Rose Moon , Dream House , 2010 , Acrylic on Board , - 121 30 " x 28 " . © Rose Moon • 123 יע - Antranias / pixabay . com • 123 שת - , ) by John Myers ) chemodan ) https : // www . flickr . com / photos / 21428529 @ N 00 / 11740023165 / sizes , CC BY - SA 2 . 0 ) edited • - 124 צילום : נאווה ארליך • 130 ע - פרט מתוך הציור של , August von Wille הברון מינכאוזן נורה מכדור תותח , 1872 בערך . ויקישיתוף • 130 ת - ויקישיתוף . מאוסף Museum of Munchhausen in Bodenwerder , Germany • - 135 ויקישיתוף . מתוך : . The Miraculous Adventures of Baron M nchhausen , 1896 . Translated by O . I . Rogova - 3 rd ed , SPb Publisher : A . F . Devrien • - 144 עיצוב הכרזה : פרידל שטרן . אוסף המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס , חולון • - 145 המועצה הלאומית למניעת תאונות • - 146 איור מתוך אתר " ספר האגדה לילדים " ) http : // agadastories . org . il / kids ( מבית סנונית ) . ) http : // www . snunit . org . il איירה : רותם אהרון - בורדה ; כל הזכויות שמורות לעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב • - 148 ויקיפדיה העברית • - 149 ויקישיתוף • 156 ) סמליל ( + 157 ת - . The Sch ? yen Collection MS 3029 , Oslo and London http : // www . schoyencollection . com / 23 - religions / extinct - religions / 23 - 1 - sumerian / gift - adab - priestess - ms - 3029 • 157 ע - Fertile _ Crescent _ map . png : User : NormanEinstein , derivative work : Itzuvit , https : // commons . wikimedia . org / wiki / File : Fertile _ Crescent _ map _ He . png , CC BY - SA 3 . 0 • The Heder ) The Jewish - 163 Elementary School ( ) Der Cheder - Die j dische Elementarschule ( , 1878 . Oil on composition board , 8 5 / 8 x 11 3 / 8 in . ) 21 . 8 x 28 . 8 cm ( . Gift of the Oscar and Regina Gruss Charitable and Educational Foundation , Inc ,. 1999 - 94 . Photo by Richard Goodbody , Inc . ) ART 163968 ( . The Jewish Museum , New York / Art Resource , NY • 167- ויקישיתוף • 170 י - From the Collection of The Metropolitan Museum of Art . Gift of Edward S . Harkness , 1928 • 170 ש - Wolfgang Sauber , https : // commons . wikimedia . org / wiki / File : Adams _ Corner _ - _ Schulhaus _ 2 . jpg , CC BY - SA 3 . 0 • 171 ש - Kevin Jarrett at flickr , CC BY 2 . 0 • The" Homework Machine " from A LIGHT IN THE ATTIC by Shel - 178 Silverstein . © 1981 , renewed 2002 Evil Eye , LLC . By permission of Edite Kroll Literary Agency Inc . • 184 ) מופלטות ( - צילום : יהודית מלמד • U . S . Embassy Tel Aviv , https : // www . flickr . com / photos / usembassyta / 8612044051 / , - 185 CC BY - SA 2 . 0 • Photo : © Noorin Haider at flickr - 187 • ChameleonsEye / Shutterstock . com - 188 • Ravi - 190 Shankar Misra , Celebration Flights !!! , 2006 , oil colors © Ravi Shankar Misra • - 195 צילום : רחלי קרוט • - 198 LaughingRaven / pixabay . com • Vladimir Melnik / Shutterstock . com - 202 • 206 ת - צילום : חגי נתיב עבור רשות העתיקות • - 207 צילום : קלרה עמית . באדיבות רשות העתיקות • - 213 מעצבת : אסנת אשל . בנק ישראל • Christopher - 216 Clark , Baby Chicks , 2013 , Oil on canvas . © Christopher Clark • Nathaniel Dance , James Cook , c . - 227 + 224 , 1775 , Collection of National Maritime Museum , , Greenwich ויקישיתוף • 224 ת - . Dimensional sketch of H . M . S . Endeavour , 1923 ויקישיתוף • - 225 ויקישיתוף • Photo : © Carlene Smith at flickr - 228 • - 230 צילם : אלי זהבי , כפר תבור . מתוך אתר פיקיוויקי • Heidi Brantley , Autumn Lane , 2013 . © Heidi Brantley - 235 • - 241 צילום : דובי טל , אלבטרוס 104 , 98 , 88 , 83 , 82 , 67 , 61 , 49 , 45 , 27 , 13 - Shuttersock . com ) סמלילים על המפה ( , 122 , 116 ) אוהל , ארמון , סוכה , וילה ( , 123 ) איגלו , דירה ( , 171 , 143 , 140 , 139 י , 184 , 177 , 172 ) דבש ( , 206 , 201 , 193 ע , 232 , 221 השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . حرصنا على أن نحدد وأن نذكر جميع أصحاب الحقوق في النصوص الواردة في هذا الكتاب . نعتذر سلفا عن أي خطأ أو إغفال وقع سهوا وإننا نتعهد بتصحيحه في الطبعة القادمة إذا ما نبهنا لذلك . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for correction in future editions .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר