עמוד:254

ש ש " ח - شيكل جديد ש וֹ בב ; ש וֹ בבה ( ש " ת ) - مشاكس؛ مشاكسة ש וֹ נה ; ש וֹ נה ( ש " ת ) - مختلف؛ مختلفة שׂוֹ רד , ל שׂ ר וֹ ד ( פ ' ) - يصمد ש וֹ תק , לשת וֹ ק ( פ ' ) - يسكت שטר ( ז ' ) - ورقة نقدية שיח ' ( ז ' ) - شيخ שמ וּ רה ( נ ' ) - محمية שמיעה ( נ ' ) - سمع שער ( ז ' ) - . 1 بوابة . . 2 سعر الصرف . שק וּ ף ; שק וּ פה ( ש " ת ) - شفاف؛ شفافة שׂ ריד ( ז ' ) - بقايا שריר ( ז ' ) - عضلة שתייה ( נ ' ) - مشروبات ת תג וּ בה ( נ ' ) - تعليق ת וֹ ר הזהב ( ז ' ) - العصر الذهبي תח בּ יב ( ז ' ) - هواية תיאטר וֹ ן ( ז ' ) - مسرح תיבת ד וֹ אר ( נ ' ) - صندوق بريد תל ( ז ' ) - تل תלמ וּ ד ( ז ' ) - التلمود תצ פּ ית ( נ ' ) - مشاهدة תקווה ( נ ' ) - أمل תק וּ פה ( נ ' ) - فترة תקרה ( נ ' ) - سقف

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר