עמוד:248

ב בּ אר ( נ ' ) - بئر בּ גלל ( מ " י ) - بسبب בּ דיחה ( נ ' ) - نكتة בּוֹ חן , לבח וֹ ן ( פ ' ) - يختب בּוּ ל ( ז ' ) - طابع בּוֹ לע , לבל וֹ ע ( פ ' ) - يبتلع בּ זכ וּ ת ( מ " י ) - بفضل בּ י וֹ תר ( תה " פ ) - الأكثر בּ ימה ( נ ' ) - منصة בּ ינ וֹ ני ; בּ ינ וֹ נית ( ש " ת ) - متوسط؛ متوسطة בּ לי ס וֹ ף - بلا نهاية בּ לי רש וּ ת - دون إذن בּ לתי אפשרי ; בּ לתי אפשרית ( ש " ת ) - مستحيل؛ مستحيلة בּ ער ךְ ( תה " פ ) - تقريبا בּ צק ( ז ' ) - عجين בּ ר וֹ ן ( ז ' ) - بارون בּ ר ךְ ( נ ' ) - ركبة בּ שבע עיניים - بدقة בּשׂ ר ( ז ' ) - لحم ג גא וֹ ני ; גא וֹ נית ( ש " ת ) - عبقري؛ عبقرية גבעה ( נ ' ) - تل גג ( ז ' ) - سطح ג וּ זמה ( נ ' ) - مبالغة ג וּ מי ( ז ' ) - مطاط ג וּ ר ( ז ' ) - جرو ג וֹ רילה ( נ ' ) - غوريلا גז ( ז ' ) - غاز גיר ( ז ' ) - طبشورة גל בּ יה ( נ ' ) - جلابية גלגל ( ז ' ) - دولاب גפר וּ ר ( ז ' ) - عود ثقاب ד ד וֹ לר ( ז ' ) - دولار ד וֹ מה ; ד וֹ מה ( ש " ת ) - مشابه؛ مشابهة די וֹ ( זו " נ ) - حب די וֹ קן ( ז ' ) - صورة דינ וֹ זא וּ ר ( ז ' ) - ديناصور דינר ( ז ' ) - دينار דיסק - א וֹ ן - קי ( ז ' ) - فلاشة דירה ( נ ' ) - شقة דמי וֹ ן ( ז ' ) - خيال דממה ( נ ' ) - صمت דמעה ( נ ' ) - دمعة דרמה ( נ ' ) - دراما ה הגדה ( נ ' ) - هچداة הגזמה ( נ ' ) - مبالغة ה וֹ ראה ( נ ' ) - إرشاد החלטה ( נ ' ) - قرار הימצא וּ ת ( נ ' ) - تواجد היעדר וּ ת ( נ ' ) - غياب היעלמ וּ ת ( נ ' ) - اختفاء הי שׂ רד וּ ת ( נ ' ) - بقاء הכי ( תה " פ ) - الأكثر ה כּ שה ( נ ' ) - لدغة המ בּוּ רגר ( ז ' ) - همبورغر המלצה ( נ ' ) - نصيحة המצאה ( נ ' ) - اختراع הפסקת חשמל ( נ ' ) - انقطاع التيار الكهربائي הצלחה ( נ ' ) - نجاح הקלטה ( נ ' ) - تسجيل הר פּ תקה ( נ ' ) - مغامرة התעמל וּ ת ( נ ' ) - تمارين رياضية התרסק וּ ת ( נ ' ) - تحطم

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר