עמוד:245

אוצר מילים שמות עצם א וֹ פק ( ז ') - أفق דממה ( נ ') - صمت דמעה ( נ ') - دمعة חברה ( נ ') - شركة חי בּוּ ר ( ז ') - ربط י בּ שה ( נ ') - يابسة מאמץ ( ז ') - جهد מלח ( ז ') - ملح מסחר ( ז ') - تجارة מע בּ דה ( נ ') - مختب נצח ( ז ') - أزل צי וּ ד ( ז ') - معدات ציל וּ ם ( ז ') - تصوير צלם ( ז ' ) - مصور רגע ( ז ' ) - لحظة רשימה ( נ ') - قائمة תג וּ בה ( נ ') - تعليق תצ פּ ית ( נ ') - مشاهدة תקווה ( נ ') - أمل פעלים ושמות פועל י וֹ רד , לרדת - ينزل מנחם , לנחם - يعزي מסתיים , להסתיים - ينتهي מתעניין , להתעניין - يهتم מילים לועזיות א וֹ סטרליה ( נ ') - أستراليا א וֹ קיאנ וֹ ס ( ז ') - محيط אנטרקטיקה ( נ ') - أنتاركتيكا ארכיטקט וּ רה ( נ ') - هندسة معمارية הוואי ( נ ') - هاواي ני וּ - זילנד ( נ ') - نيوزلندا ק פּ טן ( ז ') - قبطان שונות אל - لا מגלי ארצ וֹ ת ( ז ' ) - مستكشفو العالم מ וֹ ציא לא וֹ ר ( ז ' ) - ناشر ציל וּ מי אוויר ( ז ' ) - صور جوية צר א וֹ פקים ( ז ' ) - ضيق الآفاق קו הא וֹ פק ( ז ' ) - خط الأفق רחב א וֹ פקים ( ז ' ) - واسع الآفاق

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר