עמוד:226

קוראים ומדברים א . ג ' יימס ק וּ ק כתב מכתב לאשתו . 1 מתי הוא כתב את המכתב ? 2 מאין הוא כתב ? ב . למה הוא כתב את המכתב ? מבינים ועונים שימו לב במילת השאלה " מאין " משתמשים בשפה הכתובה . בשפת הדיבור אומרים – מאיפה ? א . המילה " אופק " מופיעה ארבע פעמים במכתב . סמנו אותן במכתב . ב . למילה " אופק " יש כמה משמעויות . קראו 2 משמעויות : 1 קו רחוק שבו נראים השמים נוגעים באדמה או בים . 2 העתיד הקרוב . ג . השלימו לפי המכתב את שתי המשמעויות של המילה : לפי שורה 15 המשמעות היא . לפי שורה 24 המשמעות היא . ד . מה מבקש ג ' יימס קוק מאשתו ? ה . למה הוא מבקש את הבקשה הזאת ? מבנה מכתב אישי הטקסט " קו האופק " בעמודים 225 - 224 הוא מכתב אישי . למכתב יש כמה מאפיינים . מצאו וסמנו במכתב של ג ' יימס קוק ( בעמודים 225 - 224 ) את המאפיינים האלה : - תאריך - מילות פנייה - מילות סיום - שם וחתימה מאפיינים -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר