עמוד:223

בדקו את עצמכם וסמנו בסוף היחידה אנחנו יכולים ... לנהל שיחה הקשורה לכסף ולשימוש בשטרות ובמטבעות . לתאר בעל פה ובכתב שטרות ומטבעות . לספר על דמויות שהטביעו חותם . להשתמש במילים " כי " , " מפני ש ... " , " בגלל" ו " בזכות " כדי לתאר מצבים של סיבה . לזהות ראשי תיבות ולהשתמש בהם בעל פה ובכתב . להשתמש בדיבור ובכתיבה במטבע הלשון " הטביע חותם " . אוצר מילים שמות עצם א וֹ צר ( ז ' ) - كنز אפר וֹ ח ( ז ' ) - فرخ די וֹ קן ( ז ' ) - صورة ח וֹ תם ( ז ' ) - ختم כּ ל כּ לה ( נ ' ) - اقتصاد לחן ( ז ' ) - لحن מט בּ ע ח וּ ץ ( ז ' ) - عملة صعبة מש וֹ רר ( ז ' ) , מש וֹ ררת ( נ ' ) - شاعر / شاعرة ניצן ( ז ' ) - برعم נמל ( ז ' ) - ميناء ס וֹ חר ( ז ' ) - تاجر ער ךְ ( ז ' ) - قيمة פּ קיד ( ז ' ) , פּ קידה ( נ ' ) - موظف / موظفة צד ( ז ' ) - جانب צ וֹ לל ( ז ' ) - غواص שטר ( ז ' ) - ورقة نقدية שער ( ז ' ) - سعر الصرف שמות תואר נ וֹ צץ - נ וֹ צצת - براق / براقة פעלים ושמות פועל ט וֹ בע , לט בּוֹ ע - يغرق מט בּ יע , להט בּ יע - يغرق מקיים , לקיים - يُجري מתרגם , לתרגם - يُترجم צ וֹ לל , לצל וֹ ל - يغوص מילים לועזיות ד וֹ לר ( ז ' ) - دولار דינר ( ז ' ) - دينار מיליות בּ זכ וּ ת - بفضل שונות ארכיא וֹ ל וֹ ג ימי ( ז ' ) - عالم ثار بحرية ארצ וֹ ת ה בּ רית ( נ ' ) - الولايات المتحدة الأمريكية ח וּ " ל ( ז ' ) - خارج البلاد מ וֹ צ " ש ( ז ' ) - ليلة الأحد מט בּ ע לש וֹ ן ( ז ' ) - تركيبة لغوية ראשי תיב וֹ ת ( ז ' ) - اختصار ש " ח ( ז ' ) - شيكل جديد

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר