עמוד:209

שימו לב . 2 בּ זכ וּ ת – בזכות מי ? בזכות מה ? בזכות - לומדים משפט סיבה קוראים ושמים לב א . קראו בקול את המשפטים . 1 מטבעות הזהב נמצאו בים בזכות הצוללים . ואפשר גם לומר : בזכות הצוללים מטבעות הזהב נמצאו בים . 2 הספינה טבעה בים בגלל הסערה . ואפשר גם לומר : בגלל הסערה הספינה טבעה בים . ב . מתי משתמשים במשפטים ב " בזכות " ומתי משתמשים ב " בגלל " ? סיכום : משפטי סיבה משפט + כי / מפני ש ... + משפט בגלל + ה + שם עצם + ( שם תואר ) + משפט וגם : משפט + בגלל + ה + שם עצם + ( שם תואר ) בזכות + ה + שם עצם + ( שם תואר ) + משפט וגם : משפט + בזכות + ה + שם עצם + ( שם תואר ) ג . השלימו את המשפטים הבאים עם מילות הסיבה : כי , מפני ש ..., בגלל , בזכות . 1 הצוללים ידעו שזה מטבע זהב אמיתי היו עליו סימני שיניים . 2 אוצר המטבעות התגלה בנמל קיסריה הסערה הגדולה . 3 האוצר חשוב אפשר ללמוד ממנו על התקופה המוסלמית הפאטימית . 4 הצוללים , האוצר נמצא במוזיאון ישראל . 5 המטבעות נפלו לים הספינה טבעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר