עמוד:199

. 9 מספרים מונים בזכר | עשרות ומאות המספר 20 30 40 50 60 70 80 90 100 שם המספר - עשרות ע שׂ רים של וֹ שים אר בּ עים חמישים שישים שבעים שמ וֹ נים תשעים מאה המספר 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 שם המספר - מאות מאה מאתיים של וֹ ש מא וֹ ת אר בּ ע מא וֹ ת חמש מא וֹ ת שש מא וֹ ת שבע מא וֹ ת שמ וֹ נה מא וֹ ת תשע מא וֹ ת אלף דנים ומביעים דעה השיחה בין עלמה , אולג ומרים המשיכה בשיעור חברה בכיתה . חלק מהתלמידים תמך ברעיון להמציא מסורת חדשה , וחלק אחר מהתלמידים תמך ברעיון להחזיר מנהגים מתקופת העבר . א . הציעו 2 טיעונים לפחות לכל עמדה . ב . מה דעתכם , האם באופן כללי צריך להמציא מסורת חדשה לחגים ? הסבירו למה כן או למה לא , ובססו את ההסבר על דוגמאות מהניסיון האישי שלכם ועל דוגמאות מהסרטון . תוכלו להציג את הטיעונים מנקודות מבט שונות : מנקודת מבט של בני נוער מתבגרים , מנקודת מבט של הורים ומנקודת מבט של מורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר