עמוד:190

. 4 בוא אל החגיגה שמרית אור | קוראים שיר אם פּ תא וֹ ם קצת עצ וּ ב על הלב אל ת שׁכּ ח שׁ קרב כּ בר הי וֹ ם ה בּ א והט וֹ ב עם הרע יתחלף והרע שׁוּ ב ייעלם כּ מ וֹ שׁבּ א , אם אתה לבד ךָ מסת וֹ בב אל ת שׁכּ ח , ע וֹ ד ר בּ ה החי בּ ה שׁ ל חבר וידיד , שׁ ל מ כּ ר וא וֹ הב , בּוֹ א וקח את הח וֹ ם שׁבּ א . בּוֹ א אל החגיגה יד בּ ע וֹ ד יד תיגע וה שׂ מחה שׁבּ נ וּ תידלק כּ להבה בּוֹ א אל החגיגה די עצב , די ת וּ גה כּ י גם ל ךָ , גם לנ וּ י שׁ ע וֹ ד אהבה . אם פּ תא וֹ ם קצת עצ וּ ב על הלב אל ת שׁכּ ח שׁ קרב כּ בר הי וֹ ם ה בּ א והט וֹ ב עם הרע יתחלף והרע אז ייעלם כּ מ וֹ שׁבּ א , הע וֹ לם ה וּ א גלגל מסת וֹ בב אל ת שׁכּ ח , ה שׂ מחה ע וֹ ד ר בּ ה והלב שׁ טבע וֹ מתלהב וא וֹ הב כּ בר א וֹ מר בּ ר וּךְ ה בּ א . עד שׁ הי וֹ ם יאיר ע וֹ ד יעלה ה שׁ יר ו שׁ ירתנ וּ ע וֹ ד לֹ א די לה עד שׁ תכ בּוֹשׁ העיר הלילה עד שׁ הי וֹ ם יאיר ע וֹ ד יעלה ה שׁ יר בּוֹ א אל החגיגה , הלילה ע וֹ ד צעיר . חי בּ ה - ת וּ גה - תכ בּוֹ ש - חגיגה עד השמים !!! , רבי שנקר מיסרה , 2006

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר