עמוד:176

נטיית בניין נפעל – זמן עתיד א . קראו את הנטייה . נטיית הפועל להישמר - להי ָ … ֵ … … זכר זכר / נקבה נקבה זכר זכר / נקבה נקבה ( אני ) אשמר ( אני ) א … ָ ֵ … … ( אתה ) תישמר ( את ) תישמרי ( אתה ) תי ָ … ֵ … … ( את ) תי … ָ … ְ … ִ י הוא יישמר היא תישמר הוא יי ָ … ֵ … … היא תי ָ … ֵ … … ( אנחנו ) נישמר ( אנחנו ) ני ָ … ֵ … … ( אתם / אתן ) תישמר וּ ( אתם / אתן ) תי ָ … ְ … …וּ הם / הן יישמר וּ הם / הן יי ָ … … ְ …וּ ב . כתבו את הפעלים להיפגש , להיכנס , להיזהר , בכל הגופים בזמן עתיד , כמו הדוגמה : להישמר . ג . כתבו עוד שני משפטים על עתיד בית הספר בעזרת הפעלים : להיסגר , להיפרד . נפעל בכל הזמנים בחרו את ההשלמה הנכונה לכל משפט , ושימו לב לזמן של המשפט . א . בשבוע הבא אנחנו בהפסקה כדי לדבר על מסיבת הסיום . ( נפגשתם / תיפגשי / ניפגש ) ב . מישהו יודע איפה העט שלי ? הוא פשוט . ( נעלמתי / נעלם / ייעלם ) ג . בשנה שעברה המבחנים לא במחשב אלא על נייר . ( ייכתבו / נכתב / נכתבו ) ד . היום איחרתי לכיתה אבל מחר בזמן . ( אכנס / נכנסתי / נכנס ) ה . היה כל כך חם בכיתה עד שתחריר על הכיסא . ( תירדם / נרדמה / נרדמת ) ו . מחמוד , אתה רוצה לבוא אליי בצהריים ? אולי אצלי עד הערב ? ( נשאר / נשארנו / תישאר ) ז . כשההורים שלי מדברים על חוויות הילדות שלהם , הם במורים שלימדו אותם . ( נזכרים / נזכר / תיזכרי )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר