עמוד:174

. 8 בניין נפעל – זמן עתיד איך ייראה בית הספר של העתיד ? קוראים הודעה מורים , מנהלים ומומחים לח ִ ינוּךְ , אנו שמחים להזמין אתכם לכ ֶ נ ֶ ס של שלושה ימים בנושא : איך י ֵ יר ָ א ֶ ה בית הספר של העתיד ? הכנס י ִ יפּ ָּ ת ַ ח בעשרים ושבעה באוגוסט . בכנס י ִ יש ָ מ ְ עוּ שאלות רבות וביניהן : כיצד י ִ יל ָ מ ְ דוּ שיעורים בעתיד – בעזרת המורה או בעזרת המחשב והאינטרנט ? האם תלמידים י ִ יכּ ָּ נ ְ סוּ לכיתות ולחדרי הלימוד , או י ִ יש ָ א ֲ רוּ ללמוד בבית ? האם מורים ותלמידים י ִ יפּ ָּ ג ְ שוּ בכיתה או רק ברשתות החברתיות ? האם י ִ יש ָ א ֲ רוּ ספרים ומחברות בבתי הספר או שהכול י ִ יכּ ָּ ת ֵ ב במחשבים אישיים ? ומה נעשה עם כל החומר שי ִ יש ָ מ ֵ ר ב " ענן " ? הזמנות עם מידע על מקום הכנס י ִ יש ָ ל ְ חוּ לבתי הספר . להתראות בכנס ! מרכיבים מילים כתבו מילים לפי השורשים והמשקלים שלפניכם . א . מ - צ - א + מפעיל = . ב . ג - ז - ם + הפעלה = . ג . ש - ר - ד + הי פּ על וּ ת = . ד . ר - פ - א + מפעלה = . ה . ר - ג - ש + הפעלה = .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר