עמוד:167

קוראים ומדברים א . איך נראו הימים הראשונים של נער בכותאב ? ב . מי יושב על הבימה בכותאב , ומי לא ? הסבירו . ג . גם הנער וגם " מורנו " מצפים ליום חתימת הקוראן . 1 למה הנער מצפה ליום הזה ? 2 למה המורה מצפה ליום הזה ? עורכים השוואה בין תמונות : ״החדר״ ו״תלמידים בכותאב״ בזוגות התבוננו בשתי התמונות ואמרו : מה דומה ומה שונה ביניהן ? תלמידים בכותאב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר