עמוד:124

. 12 מז וּ זה – סמל בבית היהודי | קטע מידע 1 ברוב הבתים היהודיים אפשר לראות מז וּ זה בכניסה לבית או בכניסה לבניינים ולמקומות צי בּוּ ריים . המזוזה היא מגילה מקלף ועליה שני קטעים מהתורה : " והי וּ הדברים האלה א שׁ ר אנ וֹ כי מצוו ךָ הי וֹ ם על לבב ךָ ... וּ כתבתם על מז וּ ז וֹ ת בּ ית ךָ וּ ב שׁ ערי ךָ " . ( ספר דברים , פרק ו , פסוקים ו - ט ) . 5 " ו שׂ מתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפ שׁ כם ... וּ כתבתם על מז וּ ז וֹ ת בּ ית ךָ וּ ב שׁ ערי ךָ . למען יר בּוּ ימיכם וימי בּ ניכם על האדמה ... " ( ספר דברים , פרק יא , פסוקים יח - כא ) . הקלף נמצא בתוך " בית המזוזה " ותולים אותו בצד ימין של קלף דלת הכניסה לבית , ויש יהודים שתולים גם בכניסה לכל אחד 10 מחדרי הבית . תליית המזוזה היא מצווה מהתורה וסמל קד וֹ ש של הבית היהודי . בדרך כלל היהודים תולים אותה כשהם עוברים למקום חדש כמו דירה חדשה או משרד חדש . יש המאמינים שהיא מביאה ברכה ושומרת על יושבי הבית מכל סכנה וצרה . % 98 מהיהודים תולים מזוזה בביתם . קוראים , מדברים וכותבים א . " המזוזה היא מגילה מקלף ... " כתוב בשורה 2 בקטע . למילה " קלף " יש שני פירושים : 1 כרטיס נייר שמשמש למשחקים רבים . 2 יריעה מע וֹ ר מע וּבּ ד של חיות , שבעבר כתבו עליה ספרים ומגילות והיום היא משמשת לכתיבה בּ תשמישי ק וֹ דש . איזה מבין שני הפירושים מתאים לקטע " מזוזה – סמל בבית היהודי " ? נמקו . ב . לפי הקטע , האם תליית מזוזה בכניסה לבית היא מנהג יהודי מקובל ? הסבירו . ג . מצאו במקורות התרבות שלכם ברכה , תפילה או חפץ שנוהגים לתלות בבית . כתבו את הברכה ותרגמו אותה לעברית , או כתבו על החפץ . ד . התכוננו לקרוא בקול את מה שכתבתם . בקבוצות ה . שוחחו : האם הברכות , התפילות והחפצים שמצאתם זהים ? אם לא , במה הם דומים ובמה הם שונים ? 124 יריעה מע וֹ ר מע וּבּ ד - תשמישיק וֹ דש -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר