עמוד:120

. 11 בית חלומותיי נעמי שמר | קוראים שיר בּ בית חל וֹ מ וֹ תיי א שׁ ר בּ ר ֹ א שׁ גבעה תנ וּ ר גד וֹ ל אבנה וא שׁ תמיד תבער וחל וֹ נ וֹ ת שׁ בעה ואר וּבּ ה גב וֹ הה בּ בית חל וֹ מ וֹ תיי א שׁ ר בּ ר ֹ א שׁ גבעה אני תנ וּ ר גד וֹ ל אבנה וא שׁ תמיד תבער בּ בית חל וֹ מ וֹ תיי שׁ לי א שׁ ר אבנה בּ ר ֹ א שׁ גבעה אל בּ ית חל וֹ מ וֹ תיי המס וּ יד לבן הגפן תט פּ ס י שׁ ר מן ה בּוּ סתן חר וּ ב גם תאנה יהי וּ לי כּ מ וּ בן בּ בית חל וֹ מ וֹ תיי המס וּ יד לבן הגפן תט פּ ס אליי י שׁ ר מן ה בּוּ סתן אל בּ ית חל וֹ מ וֹ תיי שׁ לי המס וּ יד כּוּ ל וֹ לבן על בּ ית חל וֹ מ וֹ תיי איני י וֹ דעת כּ ל וּ ם כּ כל חל וֹ מ וֹ תיי אפל ה וּ א וחת וּ ם ולי ה וּ א מח כּ ה בּ סבלנ וּ ת אי שׁ ם א וּ לי בּ ר ֹ א שׁ הרים , א וּ לי על ח וֹ ף הים א וּ לי ה וּ א בּ ית ח וֹ מה נט וּשׁ ונע ֱ זב א וּ לי ה וּ א צריף קטן , א וּ לי מגדל שׁ נהב דבר אחד עליו יד וּ ע לי עכ שׁ יו – יג וּ ר בּוֹ אי שׁ אחד א שׁ ר א וֹ תי י ֹ אהב א וּ לי ה וּ א צריף קטן שׁ ל עץ , א וּ לי מגדל שׁ נהב אבל יג וּ ר בּוֹ אי שׁ אחד א שׁ ר א וֹ תי מא וֹ ד י ֹ אהב לבע וֹ ר , תבער - אר וּבּ ה - מס וּ יד - גפן - חר וּ ב - תאנה - אפל - שנהב -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר