עמוד:108

שמות עצם בנקבה קוראים ומבינים א . קראו בקול את שמות העצם בנקבה בשתי הטבלאות . ב . אילו סיומות יש לשמות העצם ביחיד בנקבה , בשתי הטבלאות ? ג . מהי סיומת צורת הרבים בנקבה בטבלה ? 1 מהי סיומת צורת הרבים בטבלה ? 2 טבלה 1 יחיד מיטה מנ וֹ רה תמ וּ נה מראה טלוויזיה ספרייה כּ רית דלת רבים מיט וֹ ת מנ וֹ ר וֹ ת תמ וּ נ וֹ ת מרא וֹ ת טלוויזי וֹ ת ספרי וֹ ת כּ רי וֹ ת דלת וֹ ת טבלה - 2 ריבוי חריג בנקבה יחיד מילה שנה אישה בּ יצה י וֹ נה רבים מילים שנים נשים בּ יצים י וֹ נים שימו לב בעברית סיומת צורת הרבים של שמות עצם בזכר היא בדרך כלל ִ … ים , לדוגמה : מדף - מדפים . סיומת צורת הרבים של שמות עצם בנקבה היא בדרך כלל … וֹ ת , לדוגמה : תמונה - תמונ וֹ ת . אבל לכלל הזה יש גם יוצאים מן הכלל . יש שמות עצם בזכר , שמקבלים סיומת צורת רבים … וֹ ת , כמו בנקבה . לדוגמה : כיסא - כיסא וֹ ת . יש שמות עצם בנקבה , שמקבלים סיומת צורת רבים … ִ ים , כמו בזכר . לדוגמה : שנה - שנים . לשמות עצם אלה , שיוצאים מן הכלל , אנו קוראים ריבוי חריג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר